Archive for August, 2012Sjećanje na osobe koje su nestale usljed sukoba, kršenja ljudskih prava i drugih uzroka

Wednesday, August 29th, 2012

Povodom Međunarodnog dana nestalih osoba, 30. avgusta, Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) podsjeća na obavezu država, u skladu sa propisima međunarodnog prava uključujući i Međunarodnu konvenciju za zaštitu svih osoba od prisilnih nestanaka, da pronađu nestale osobe i otkriju njihovu sudbinu. Pored toga, ICMP želi istaći da porodice imaju pravo na informacije o nestalim srodnicima bez obzira na okolnosti njihovog nestanka. (more…)