Archive for August, 2013Sjećanje na nestale

Friday, August 30th, 2013
Kathryne Bomberger, Generalna direktorica ICMP-a

Kathryne Bomberger, Generalna direktorica ICMP-a

Širom svijeta postoje milioni prijavljenih osoba nestalih usljed oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava. Pored toga, na hiljade ljudi nestane svake godine kao posljedica nesreća, trgovine ljudima, organiziranog kriminala i drugih uzroka.

Kada osobe nestanu kao posljedica državnih akcija, mogu se smatrati nestalim kao posljedicom krivičnog djela prisilnog nestanka. U takvim slučajevima, neizvjesnost o sudbini nestalih osoba može opstruirati mirovne procese, potpunu implementaciju vladavine prava i oslabiti povjerenje u demokratiju i političke institucije. Efektivne mjere rješavanja ovih vrsta nestanaka mogu također spriječiti buduće zločine. (more…)

Nestala lica: napredak ostvaren, ali vlasti u BiH da urade više – EU i ICMP

Thursday, August 29th, 2013
Peter Sørensen u sjedištu ICMP-a

Peter Sørensen u sjedištu ICMP-a

Na međunarodni dan nestalih lica, Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini / Ured specijalnog predstavnika EU i Međunarodna komisija za nestala lica (ICMP) naglašavaju ostvareni napredak i oblasti koje je potrebno unaprijediti u nastojanjima da se pronađe oko 30.000 lica nestalih u sukobima u Bosni i Hercegovini. (more…)

Prikazivanje filma i panel diskusija za obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba u Bosni i Hercegovini

Wednesday, August 28th, 2013
Marking the International Day of the Disappeared

Obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP), Udruženje građana „Pravo Ljudski“ i Sarajevski ratni teatar (SARTR) organiziraju seriju aktivnosti kako bi obilježili 30. august, Međunarodni dan nestalih osoba, u Bosni i Hercegovini.

Aktivnostima se želi podići svijest javnosti u Bosni i Hercegovini o pitanjima osoba nestalih tokom oružanih sukoba i kršenja ljudskih prava, ne samo tokom konflikta na području bivše Jugoslavije, nego i iz drugih dijelova svijeta. (more…)