O ICMP-u

Međunarodna komisija za nestale osobe je osnovana na inicijativu američkog predsjednika Bila Clintona 1996. godine, nakon samita zemalja grupe G-7 održanog u francuskom gradu Lyonu. Njen glavni zadatak je da obezbijedi saradnju vlada na lociranju i identifikovanju osoba nestalih tokom oružanih sukoba ili kao rezultat kršenja ljudskih prava. Osim toga, ICMP podržava rad drugih organizacija, podstiče uključivanje javnosti u ove aktivnosti i aktivnsti na odavanju počasti nestalim osobama.

Organizacija je osnovana kao podrška Daytonskom mirovnom sporazumu čijim su donošenjem okončani sukobi u Bosni i Hercegovini. Pored aktivnosti koje obavlja u zemljama nastalim nakon raspada bivše Jugoslavije, ICMP čije je sjedište u Sarajevu, aktivno sudjeluje u procesu pružanja pomoći vladama i drugim institucijama u raznim dijelovima svijeta prilikom rješavanja socijalnih i političkih pitanja u vezi sa nestalim osobama, kao i uspostavljanju efikasnih sistema identifikacije nakon sukoba ili prirodnih nepogoda.

Od novembra 2001. godine, ICMP prednjači u korištenju DNK analize kao prvog koraka u procesu identifikacije većeg broja nestalih nakon oružanog sukoba. ICMP je kreirao bazu podataka u kojoj su pohranjeni podaci preko 90.000osoba koje su u krvnom srodstvu sa 29.500nestalih, te preko 54,000 uzoraka kostiju posmrtnih ostataka ekshumiranih iz sakrivenih grobnica u zemljama bivše Jugoslavije. ICMP je poređenjem DNK iz krvi i DNK iz uzoraka kostiju uspješno identifikovaopreko 17.000 osoba nestalih tokom sukoba, čiji su posmrtni ostaci pronađeni u skrivenim grobnicama.

Efikasno korištenje DNK analize kao sredstva za masovnu identifikaciju, pretvorilo je ICMP, nekada malu organizaciju koja je funkcionisala na političkom nivou u najveći svjetski program za identifikaciju. ICMP posjeduje najveći laboratorij na svijetu za identifikaciju ljudske DNK sa mogućnošću istovremene analize većeg broja uzoraka DNK.

Nakon cunamija koji je pogodio Aziju u decembru 2004. godine, ICMP je imao vodeću ulogu u procesu identifikacije hiljada žrtava u Tajlandu i na Maldivima, a pomogao je i u identifikaciji žrtava uragana Katrina u SAD-u. Trenutno pruža pomoć u pronalaženju rješenja za problem sa kojim se suočava iračka vlada, a koji se odnosi na veliki broj osoba nestalih tokom proteklih desetljeća, te Kuvajtu u procesu identifikacije žrtava iračke okupacije iz 1990. godine. Pored toga, ICMP učestvuje u inicijativi koju je pokrenula i finansira čileanska vlada, sa ciljem uspostavljanja pravnih i tehničkih procesa identifikacije posmrtnih ostataka osoba koje su nestale tokom Pinochetovog režima.

Prvi predsjedavajući ICMP-a u periodu od 1996. godine do 1997. godine, bio je bivši američki državni sekretar Cyrus Vance, potom američki senator Bob Dole, koji je predsjedavao od 1997. godine do 2001. godine, a zatim James V. Kimsey, filantrop, osnivač i izvršni direktor i predsjedavajući emeritus America Online, od 2001. do 2011. godine. Trenutno ICMP-om predsjedava ambasador Thomas Miller.