Aktivnosti

Formalno se od vlada očekuje da rješavaju problem nestalih osoba na svom teritoriju. Taj zahtjev je često naveden u mirovnim ugovorima, a potiče iz konvencija o ljudskim pravima i temelj je vladavine prava, uključujući i statutom određenu primjenu Krivičnog zakona. Međutim, u periodu nakon sukoba, kada ne postoje kapaciteti, niti ima dovoljno sredstava. ispunjavanje ovog zahtjeva može biti izuzetno teško.

Podržavajući rad vlada, ICMP obezbjeđuje sljedeće oblike pomoći:

  • ICMP vladama pruža tehničku pomoć u vidu lociranja i identifikacije nestalih osoba, uključujući korištenje istovremene analize većeg broja uzoraka DNK i forenzičku podršku za područja arheologije i antropologije. Ta vrsta pomoći se pruža na osnovu ugovora koje ICMP zaključuje sa vladama domaćinima ili organizacijama koje zatraže pomoć od ICMP-a.
  • ICMP vladama pomaže u ispunjavanju pravnih obaveza u vezi sa nestalim osobama, te doprinosi izgradnji institucionalnih kapaciteta. ICMP podržava tranzicijsku pravdu, pruža pomoć u zakonodavstvu i radi na jačanju kapaciteta specijaliziranih ad hoc agencija, pravosudnih organa, uključujući tužioce, sudije, policiju i doktore sudske medicine.
  • ICMP podržava razvoj mreže organizacija građanskog društva koje zagovaraju istinu, pravdu i ostvarenje prava porodica nestalih osoba.
  • ICMP odgovara na zahtjeve međunarodnih i domaćih sudova kojima potražuju dokumentaciju i stručne izvještaje koji se odnose na ratne zločine, zločine protiv čovječnosti, genocid i druge zločine prema međunarodnom pravu, a prema procedurama za zaštitu podataka i drugim zaštitnim mjerama u skladu sa politikom ICMP-a.

ICMP  pruža pomoć i u slučajevima prirodnih nepogoda, te je u tu svrhu dio mreže za pripravnost u slučaju prirodnih nepogoda kojom rukovodi INTERPOL, Evropska unija i druge organizacije.