Podrška tijelima zakonodavne vlasti

Pružanje efikasne pomoći zakonodavnim tijelima vlasti važan je aspekt procesa jačanja institucionalnih kapaciteta što pomaže u rješavanju krivičnih i građansko-pravnih pitanja, koji se pojavljuju usljed velikog broja nestalih osoba, npr. pitanja u vezi sa bračnim statusom, pitanjima vlasništva i naslijeđa. Ova podrška vodi boljem razumijevanju uloge koju zakonodavdstvo igra u rješavanju problema nestalih, a koji se opet direktno reflektuje na istinu, pomirenje i druge ciljeve tranzicijskih procesa.