Pomoć sudovima

ICMP je uvidio da forenzički dio njegovih aktivnosti može odigrati važnu ulogu u dovođenju ratnih zločinaca pred lice pravde. Kako bi ostao dosljedan tom cilju, ICMP pomaže u procesuiranju ratnih zločina, zločina protiv čovječnosti i genocida pitanje. Bez efikasnog pravosudnog sistema koji će kažnjavati najteže zločine, ne može biti ni trajnog mira, niti će biti moguće  u budućnosti spriječiti takve zločine.

Mandat ICMP-a je poseban i razlikuje se od mandata agencija koje se bave pravosuđem, te se mora izvršavati nezavisno od ostalih agencija. ICMP u svom radu prati procedure koje osiguravaju izvršavanje madata, uz potpunu zaštitu privatnosti članova porodica nestalih. To znači da ICMP neće proslijediti informacije koje su im povjerili članovi porodica bez njihovog pristanka.