Objekti

ICMP održava pet objekata koji se koriste za potrebe Programa forenzičkih nauka. Radi se o dva Laboratorija za analizu DNK i Odsjeku za koordinaciju identifikacija, gdje se radi na slučajevima nestalih osoba iz cijelog svijeta. Tri su mrtvačnice u kojima se čuvaju i analiziraju posmrtni ostaci osoba ekshumiranih iz grobnica nastalih usljed sukoba u Bosni i Hercegovini.

ICMP ima i centre za referentne krvne uzorke i prikupljanje ante-mortem podataka u cijelom području Zapadnog Balkana gdje porodice nestalih mogu dati referentne uzorke i ante-mortem podatke o nestalim srodnicima. Pored toga, ICMP ima i mobilne timove koji rade na prikupljanju uzoraka od srodnika nestalih osoba.