Angažiranost javnosti: Inicijative građanskog društva

Porodice nestalih i njihova udruženja igraju važnu ulogu u procesu traženja istine, zagovaranju, poštivanju prava na pravdu i u pružanju podrške članovima ovih udruženja koji nerijetko žive u lošim socio-ekonomskim uslovima, a pripadaju kategoriji najugroženijih zbog pretrpljenih trauma i neizvjesnosti u kojoj žive.

ICMP podržava angažman članova porodica nestalih i cijelog građanskog društva u zastupanju njihovih interesa i u zagovaranju aktivnosti u četiri glavne oblasti: osposobljavanju, umrežavanju, jačanju svijesti i promoviranju međusobnog razumijevanja. Ove aktivnosti se provode kroz radionice, konferencije i druge dijaloške forume čija je svrha pomoći ovim grupama da se upoznaju sa svojim pravima i osmisle strategije pomoću kojih će rješavati najčešće probleme putem zastupanja, obrazovanja i informisanje javnog mnijenja.

ICMP učestvuje u aktivnostima jačanja svijesti o problemu nestalih, posebno naglašavajući značaj ovog pitanja u procesima izgradnje mira i direktnom uticaju koji ima na preživjele i članove porodica, kao i uticaja na društvo uopće.