Jačanje uloge porodica nestalih

ICMP nastoji ojačati ulogu porodica nestalih tako da djeluju nezavisno i aktivno učestvuju u rasvjetljavanju sudbine svojih nestalih članova. U tu svrhu ICMP podržava udruženja prodica kroz doniranje namjenskih sredstava za njihove aktivnosti, te za jačanje kapaciteta. ICMP podržava aktivnosti poput prikupljanja podataka, lobiranja kod vlasti, informisanja članova porodica nestalih i jačaanja svijesti javnosti po pitanju problema nestalih.

Na regionalnom nivou, ICMP uvezuje udruženja porodica u efikasne mreže koje se bave specifičnim pravima i potrebama članova porodica. To podrazumijeva podržavanje mehanizama koordinacije između udruženja porodica, ali i otvaranje prilika za dijalog između građanskog društva i vlasti. ICMP je izdao Imenik udruženja porodica nestalih kako bi se olakšala komunikacija između udruženja članova porodica, drugih nevladinih organizacija, domaće i međunarodne javnosti.