Forenzička arheologija i antropologija

ICMP pomaže prilikom iskopavanja i ispitivanja, te na taj način doprinosi otkrivanju lokacija, ekshumiranju, antropološkoj obradi posmrtnih ostataka i korištenju ante-mortem i post-mortem podataka za forenzičku identifikaciju.

Prema izjavama preživjelih i ostalih svjedoka, tijela nestalih osoba se često nalaze u masovnim grobnicama ili na nekim drugim lokacijama. Postoji čitav niz metoda koje mogu pomoći u pronalaženju takvih mjesta, uključujući satelitska snimanja, geofizička ispitivanja i spektralnu analizu kojom se mjere promjene u spektralnom obilježju područja koje se istražuje. Ove metode nisu agresivne i ne oštećuju posmrtne ostatke.

Pružajući pomoć pri iskopavanju i obradi posmrtnih ostataka, ICMP pomaže državnim vlastima, patolozima, sudovima i drugim domaćim institucijama uključenim u ovaj proces da izvrše tačno i pouzdano sakupljanje dokaza uz pravilno dokumentovanje lokacija, ostataka i predmeta pronađenih u grobnici. Ova pomoć može podrazumijevati izviđanje terena, lociranje grobnice i utvrđivanje njenih granica, stratigrafska iskopavanja do prvobitnih zidova i dna grobnice koja omogućavaju da se sva obilježja, tijela i dokazi dokumentuju pomoću 3-dimenzionalne digitalne tehnike mapiranja, ekshumiranje i vođenje evidencije o prikupljenim dokazima. Antropološka procjena je neophodna da bi se sačuvala cjelovitost skeletnih ostatka ili vidljivo spojenih skeletnih elemenata. Ove aktivnosti podrazumijevaju obuku i jačanje kapaciteta učesnika u procesu.