Ambasadorica Carolina Barco

Carolina Barco

Predsjednik Alvaro Uribe imenovao je Carolinu Barco ambasadoricom Kolumbije u Sjedinjenim Američkim Državama u avgustu 2006. godine. Carolina Barco Isakson je rođena 1951. godine u Bostonu, država Massachusetts. Njeni roditelji su Virgilio Barco Vargas, nekadašnji gradonačelnik, senator, ambasador, predsjednik Kolumbije i direktor odbora Svjetske banke i Carolina Isakson Proctor.

Godine 1973. Barco je diplomirala studij sociologije i ekonomije na Wellesley College u državi Massachusetts. Tokom studija na Wellesley-u, jednu akademsku godinu provela je na Universite Libre de Bruxelles u Belgiiji, a 1975. godine magistrirala je urbanističko planiranje na Harvard University Graduate School of Design. Godine 1984. završila je MBA studij na Instituto de Empresas u Madridu, a u periodu od 1990. do 1991. godine bila je gostujući profesor na MIT-u /Massachusetts Institute of Technology/, fakultetu na kojem je diplomirao njen otac.

Predsjednik Alvaro Uribe imenovao je Carolinu Barco ministricom vanjskih poslova Kolumbije u avgustu 2002. godine. Tu funkciju je obavljala do jula 2006. godine, kada je imenovana za ambasadoricu u Sjedinjenim Američkim Državama.

Radila je u javnom sektoru kao direktorica Sektora za urbano planiranje u Bogoti, savjetnica u Ministarstvima za razvoj, kulturu i okoliš, te u Državnom sektoru za planiranje i Uredu gradonačelnika Bogote.  Radila je i kao savjetnica za međunarodnu saradnju u Razvojnom programu Ujedinjenih nacija; bavila se istraživanjem na Universidad de los Andes, a članica je i Kolegija direktora u Lincoln Institute of Land Policy. Nekadašnja ministrica Barco je poznato i priznato ime u području kreiranja i usvajanja javnih politika.