Upravni odbor za programe forenzičkih nauka

Upravni odbor za programe forenzičkih nauka pruža savjetodavnu pomoć u vezi sa naučnim aspektom ICMP-ovih aktivnosti, te procjenjuje relevantne procedure i strategiju rada.

Upravni odbor se sastaje jednom godišnje i broji 11 članova koji su eksperti u jednoj ili više forenzičkih disciplina, uključujući patologiju, arheologiju, antropologiju, molekularnu biologiju, odontologiju, obradu mjesta zločina, bioinformatiku i bioetiku.