DNK Laboratorij u Sarajevu

DNA Lab Sarajevo

ICMP održava dva laboratorija za analizu DNK – jedan u Sarajevu, a drugi u Banja Luci. Oni su neodvojivo vezani u procesu obrade svih uzoraka posmrtnih ostataka. Dva laboratorija ICMP-a za analizu DNK su sastavni dijelovi u procesu obrade svih uzoraka posmrtnih ostataka. U laboratoriju u Sarajevu obavlja se ekstrakcija DNK i profiliranje gena iz uzoraka posmrtnih ostataka i referentnih uzoraka krvi, kao i uzoraka pljuvačke. Kako bi se omogućila ekstrakcija DNK i forenzičko profiliranje gena, uzorci kostiju obrađuju se u laboratoriju u Banja Luci i tako obrađeni dostavljaju u Sarajevo. Dnevno se analizira 105 uzoraka. Krajnji proizvod nastao u sarajevskom laboratoriju je profil nuklearne STR DNK, koji se šalje u ICD na provjeru podudaranja; ICMP u određenim slučajevima provodi i analizu Y hromozoma i mtDNK. Laboratorij u Sarajevu igra glavnu ulogu u završnom tehničkom pregledu svih ICMP-ovih Izvještaja o podudaranju DNK. Uz to, u sarajevskom laboratoriju postoji aktivan program tehničkog razvoja i novih metoda validacije.