Odsjek za koordinaciju identifikacija (ICD) u Tuzli

ICD funkcioniše kao centralno tijelo za koordinaciju uzoraka, podataka i podudaranja DNK za sve slučajeve koji se obrađuju u ICMP-u, a stižu iz cijelog svijeta. Uzorci ljudskih posmrtnih ostataka u ICD dolaze iz ICMP-ovih mrtvačnica ili od drugih nadležnih institucija te na taj način ulaze u ICMP-ov proces testiranja DNK. Referentni uzorci DNK se uzimaju od članova porodica uz ostale neophodne podatke da bi se kompletirao dosje nestale osobe za svaki pojedinačni slučaj.

U ICD-u se svi uzorci krvi, ostali referentni uzroci i uzorci posmrtnih ostataka obrađuju kao anonimni jer prolaze kroz proceduru u kojoj im se dodjeljuje odgovarajuća jedinstvena šifra. Na taj način je osigurano da naredne analize nije moguće svrstati po etničkoj pripadnosti ili prirodi uzorka. Uzorci za analizu DNK se zatim distribuiraju ICMP-ovim DNK laboratorijima, a nakon dobijanja rezultata, profili DNK se vraćaju u ICD kako bi se utvrdilo postoji li genetičko podudaranje. Provjera genetičkog podudaranja odvija se nezavisno od svih prethodno postavljenih hipoteza ili pretpostavljenog identiteta, a podrazumijeva jako velike baze podataka referentnih profila DNK na regionalnoj osnovi.

Podudaranje između profila DNK izolovanih iz posmrtnih ostataka i profila DNK izolovanih iz porodičnih referentnih uzoraka odvija se u ICD-u pomoću programa za provjeru podudaranja, koji su razvili ICMP-ovi programeri, a konačni statistički podaci o krvnom srodstvu dobiju se obradom svih podataka o srodnicima nestalog pomoću kompjuterskog programa DNAView. Nakon toga, ICD sa Laboratorijima za analizu DNK koordinira formalni proces pregledanja svih podataka o DNK uključujući i podatke o porodici i antemortem podatke. Tako nastaju Izvještaji o podudaranju DNK. Oni se šalju krajnjim korisnicima u ICMP-ovim mrtvačnicama ili drugim relevantnim institucijama van ICMP-a. Na nivou forenzičkog rada, ICD funkcioniše kao primarna veza između nadležnih pravnih institucija koje predaju uzorke i kojima se šalju ICMP-ovi izvještaji. ICD upravlja i procesom prikupljanja referentnih krvnih uzoraka.

ICD koordinira izradu tabela u kojima je prikazana dinamika prikupljanja uzoraka i izvještaja o podudaranju DNK. Osim toga, zemljama kojima ICMP pruža pomoć redovno se podnosi «Izvještaj o dostavljenim DNK nalazima».