Podrinje identifikacijski projekt (PIP) - mrtvačnica

A refrigerated mortuary at ICMP’s PIP where mortal remains from Srebrenica are stored

U PIP-ovoj mrtvačnici, smještenoj u Tuzli, provodi se obrada ljudskih ostataka (patološka i antropološka), uzorkovanje posmrtnih ostataka i koordinacija procesa identifikacije za slučajeve osoba nestalih 1995. godine prilikom pada Srebrenice. Postmortem ispitivanja se kombinuju sa antemortem podacima, pronađenim ličnim predmetima i izvještajima o podudaranju DNK, a rezultati se koordiniraju sa domaćim institucijama koje se bave identifikacijom kako bi se posmrtni ostaci predali njihovim porodicama. Veliki forenzički izazov sa kojim se PIP suočava je činjenica da su brojne grobnice vezane za Srebrenicu u stvari sekundarne grobnice u koja su tijela dopremljena mjesecima nakon prvobitnog smještanja u primarne masovne grobnice. Ovakav pokušaj prikrivanja lokacije na kojoj se nalaze posmrtni ostaci uzrokovao je razdvajanje dijelova tijela tijela i miješanje skeletnih elemenata različitih osoba.

Stoga je za proces identifikacije potrebna reasocijacija razdvojenih dijelova tijela iste osobe, koji su često pronađeni u različitim sekundarnim grobnicama, kao i podudaranje sa DNK članova porodice, čime se utvrđuje identitet. To se postiže brižljivo osmišljenim pristupom antropološkoj analizi i uzorkovanju DNK, što se pokazalo izuzetno uspješnim u procesu utvrđivanja identiteta preko 6.600 osoba koje su prijavljene kao nestale prilikom pada Srebrenice 1995. godine. Voditelji slučajeva u PIP-u imaju važnu ulogu u komunikaciji sa porodicama - prilikom prikupljanja informacija potrebnih za proces identifikacije i u pružanju informacija i podrške porodicama u trenutku kada im se vraćaju ostaci njihovih nestalih članova.