Finansiranje

Od osnivanja 1996. godine, ICMP se finasira, iz dobrovoljnih donacija namjenskih sredstava, drugih donacija i priloga, od strane vlada sljedećih zemalja:

Kanada
Češka
Čile
Danska
Finska
Francuska
Njemačka
Grčka
Sveta stolica
Island
Irska
Italija
Holandija
Norveška
Poljska
Španija
Švedska
Švicarska
Tajland
Turska
Ujedinjeno Kraljevstvo
Sjedinjene Američke Države
Evropska unija

Podršku posebnim projektima ICMP-a pružaju:

Britanski savjet
Britanska Metropolitan policija
Vijeće Brčko distrikta
Fondacija Charles Stuart Mott
INTERPOL
Država Louisiana
Ujedinje Nacije (Misija u Bosni i Hercegovini i Misija pomoći Iraku)

Velikodušne privatne donacije daju:

James V. Kimsey, predsjedavajući ICMP-a (2001-2011. godine)
Cyrus Vance, predsjedavajući ICMP-a (1996-1997. godine)

ICMP je dobio velikodušne nenovčane donacije od:

ESRI / Program za GIS i mapiranje
Oracle / Program za bazu podataka
Qiagen / Materijali za DNK laboratorij
Revco / Materijali za DNK laboratorij
Microsoft korporacija / Operativni sistem i softver