Ambasador Čilea u Mađarskoj, Rodrigo Nieto Maturana, posjetio sjedište ICMP-a u Sarajevu

Article posted on March 30, 2011
Chilean Ambassador to Hungary His Excellency Rodrigo Nieto Maturana during his tour of ICMP's DNA laboratory in Sarajevo.

Ambasador Čilea u Mađarskoj, Njegova Ekselencija Rodrigo Nieto Maturana, danas je posjetio sjedište Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) u Sarajevu. Ambasador Nieto boravi u dvodnevnoj posjeti Bosni i Hercegovini u svrhu predaje akreditiva zvaničnicima Bosne i Hercegovine.

U pratnji generalne direktorice ICMP-a, Kathryne Bomberger, ambasador Nieto je informiran o pomoći koju ICMP pruža vladama širom svijeta. Ambasador Nieto je također posjetio glavnu laboratoriju u kojoj ICMP vrši izolovanje DNK i genetsko profiliranje uzoraka sa posmrtnih ostataka i uzoraka krvi živih članova porodica iz cijelog svijeta.

„Došao sam ovdje da se uvjerim u rad ICMP-a i da se zahvalim ICMP-u na pomoći koju pruža čileanskim vlastima u davanju dugoočekivanih odgovora mnogim ožalošćenim porodicama. Nadamo se da će se uspješna saradnja sa ICMP-om nastaviti“, izjavio je Ambasador Čilea u Mađarskoj, Njegova Ekselencija Rodrigo Nieto Maturana, nakon posjete ICMP-evoj DNK laboratoriji u Sarajevu.

„Jedna od mnogih tragičnih posljedica nasilne prošlosti u Čileu jesu nestanci hiljada građana te zemlje. Mnoge čileanske porodice čekale su 37 godina da se utvrdi sudbina njihovih voljenih, a mnoge druge još uvijek čekaju odgovore. ICMP je odlučan da pruži tehničku pomoć Čileu i pomogne mu da razriješi ovo turobno razdoblje u njegovoj historiji“, izjavila je generalna direktorica ICMP-a, Kathryne Bomberger.

Od 2008. godine ICMP je pomogao čileanskim vlastima analizom 1.232 krvna referentna uzorka čileanskih građana koji traže 342 nestale osobe. Pored toga, ICMP je zaprimio i analizirao 143 koštana uzorka sa ekshumiranih skeletnih ostataka.

Prije sporazuma o pružanju pomoći čileanskim vlastima, ICMP je učestvovao u panelu međunarodnih eksperata koji je posebno oformljen kako bi Čileanskoj predsjedničkoj komisiji pružio smjernice o forenzičkim problemima vezanim za prisilne nestanke tokom 1970-ih godina.

U februaru 1991. godine Državna komisija za istinu i pomirenje objavila je izvještaj u kojem su navedeni slučajevi kršenja ljudskih prava koji su tokom godina vojne vladavine Augusta Pinocheta (1973-1990.) rezultirali smrću ili nestankom osoba u Čileu. U izvještaju se navodi da je 2.296 osoba ubijeno tokom ovog 17-godišnjeg perioda.

ICMP nastoji obezbijediti saradnju vlada i drugih organa vlasti pri lociranju i identifikovanju osoba nestalih tokom oružanih sukoba, drugih oblika neprijateljstva ili kršenja ljudskih prava, te nastoji pružiti pomoć u provođenju ovih aktivnosti. ICMP je prvi uveo upotrebu DNK-tehnologije u masovnu identifikaciju nestalih osoba. Do danas, ICMP je pomogao u naučno utemeljenoj identifikaciji 18.000 osoba, a baza ICMP-a sadrži 150.000 genetskih uzoraka nestalih osoba. ICMP posjeduje DNK-laboratorijski sistem najvećeg kapaciteta na svijetu za identifikaciju nestalih osoba i kao takav postao je centar koji pruža takvu pomoć u cijelom svijetu, ne samo u slučajevima kršenja ljudskih prava, nego i u slučajevima prirodnih katastrofa. ICMP je razvio jedinstvenu softversku platformu „fDMS” za upravljanje ovim složenim podacima, koju ustupa na korištenje vladama.