ICMP izražava punu podršku Odboru regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih osoba

Article posted on July 15, 2009

Međunarodna komisija za nestale osobe (ICMP) izražava punu podršku pozitivnim rezultatima današnjeg sastanka između Dr. Nikole Špirića, predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i predstavnika Odbora regionalne koordinacije udruženja porodica nestalih osoba (ORK) iz Bosne i Hercegovine (BiH), Hrvatske i Srbije.

Dr. Špirić je obećao da će podržati implementaciju Zakona o nestalim osobama BiH kao i uspostavu Fonda za podršku porodicama nestalih osoba BiH. Također će podržati organiziranje i finansiranje 12. Regionalne konferencije o pitanjima nestalih osoba u Sarajevu, a izrazio je i spremnost da finansijski pomogne obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba, 30. augusta 2010. godine.

„ICMP je zadovoljan pozitivnim rezultatima ovog sastanka”, rekla je Kathryne Bomberger, generalna direktorica ICMP-a. „Mi izražavamo punu podršku ORK-u i Dr. Špiriću zbog naprednog i objektivnog načina na koji pristupaju rješavanju regionalnih problema nestalih osoba.”

„Također je vrlo ohrabrujuće vidjeti da postoji jasno razumijevanje da problem nestalih osoba treba ostati zajedničko pitanje, a ne nešto što se može koristiti za postizanje političkih ciljeva”, dodala je Bomberger.

Osim dr. Špirića na sastanku su učestvovali Milan Mandić iz Saveza Udruženja porodica zarobljenih i nestalih lica Republike Srpske (Istočno Sarajevo), Nura Begović iz Udruženja građana “Žene Srebrenice” (Tuzla), Semina Alekić iz Organizacije porodica šehida zarobljenih i nestalih osoba “Vrbanja” (Travnik), Čedomir Marić iz Udruženja porodica nestalih i poginulih lica u Krajini i Hrvatskoj (Beograd) i Ljiljana Alvir iz Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja (Zagreb).

Na kraju sukoba u bivšoj Jugoslaviji oko 40.000 osoba su smatrane nestalim, a ICMP je koristeći svoju DNK tehnologiju do danas pomogao u identifikaciji 14.915 osoba. Problem nestalih osoba još uvijek je jedan od gorućih problema sa kojima se ova regija suočava.