ICMP radi sa iračkim nevladinim organizacijama i predstavnicima vlasti kako bi se osiguralo pravo na istinu o sudbini nestalih

Article posted on September 28, 2011
ICMP seminar in Baghdad, Iraq

ICMP seminar in Baghdad, Iraq

Međunarodna komisija za nestale osobe održala je 26. i 27. septembra 2011. godine seminar i radionicu o prisilnim nestancima pod naslovom „Pravo na istinu“. ICMP je događaj organizovao u Bagdadu u suradnji s Ministarstvom za ljudska prava Iraka.

Događaj je okupio predstavnike nekoliko nevladinih organizacija iz centralnog i južnog Iraka i dužnosnika iz Vijeća ministara Iraka, Ministarstva za ljudska prava, Fondacije mučenika i članove parlamenta a cilj mu je bio podizanje svijesti o pitanjima nestalih osoba, promocija saradnje i koordinacije među članovima nevladinog sektora i poticanje dijaloga između vlasti i civilnog društva. ICMP je pozvao dr. Gabriellu Citroni sa Univerziteta u Milanu da održi prezentaciju o međunarodnom zakonodavstvu vezanom za nestale osobe i zločin prisilnog nestanka i pruži sudionicima pregled nedavnih zbivanja vezanim za UN-ovu Komisiju za ljudska prava, UN-ovu Radnu grupu za prisilne nestanke, te stanje u drugim zemljama.

„’Pravo na istinu’ je više od samog saznanja o sudbini nestalog srodnika”, rekao je šef ICMP-ovog programa u Iraku, Jonathan McCaskill. “Ono se odnosi i na obavezu vlasti da aktivno traži nestale osobe i kontinuirano obavještava porodice o napretka ove potrage.”

Gospodin Dheyaa Kareem, šef Odjela za masovne grobnice u Ministarstvu za ljudska prava Iraka, predstavio je irački Zakon o zaštiti masovnih grobnica i upoznao prisutne sa dostignućima ovog ministarstva na polju ekshumacija otkad je ovaj zakon ratifikovan u 2005. godini. Gospodin Nasir Sha’lan i gospođa Bushra al-Moussawi iz Fondacije mučenika predstavili su rad ove fondacije, potom proces registracije preminulog srodnika kao mučenika te načine na koje fondacija pruža pomoć porodicama mučenika. Na kraju su i predstavnici 16 nevladinih organizacija koji su prisustvovali događaju predstavili svoje organizacije i projekte na kojim rade.

Tokom radionice održane drugog dana, sudionici su imali priliku postavljati dr. Gabrielli Citroni i skupini panelista pitanja koja se tiču međunarodnog zakonodavstva o prisilnim nestancima i implikacijama na domaće, iračko zakonodavstvo. Sudionici su također imali priliku da se uključe u direktan dijalog sa predstavnicima vlasti o pitanjima vezanim za njihov rad i o načinima za poboljšanje transparentnosti, uspješnosti i saradnje vladinih institucija sa zajednicama žrtva. Na kraju konferencije, ICMP, dr. Citroni, državni službenici i predstavnici nevladinog sektora sročili su listu preporuka koje će u narednim mjesecima biti predstavljene nadležnim ministarstvima i Vijeću ministara Iraka.

ICMP od 2005. godine surađuje s iračkim institucijama: Ministarstvom za ljudska prava, Ministarstvom zdravstva, Fondacijom mučenika, Ministarstvom za mučenike i pitanja operacije „Anfal“ te Ministarstvom zdravstva Regionalne kurdske vlade.

Kao dio svog mandata, ICMP nastoji osigurati saradnju vlada i ostalih tijela vlasti u lociranju i identificiranju osoba nestalih kao posljedica oružanih sukoba, drugih neprijateljstva ili kršenja ljudskih prava i pomaže im u tome.

ICMP je globalna organizacija koja pridonosi vladavini zakona i pomaže umrežavanje organizacija civilnog sektora koje zagovaraju istinu, pravdu i prava za članove porodica nestalih osoba.