Zaštićena oblast


Molimo prijavite se

Korisničko ime:
Lozinka:
Uvjeti korištenja
Korištenjem ove značajke naše web stranice saglasni ste da prihvatite i ispoštujete sljedeće uvjete korištenja, koji se mogu mijenjati bez najave te kako biste osigurali da ste upoznati sa svakom takvom pormjenom, molimo da periodično ponovno posjetite ove Uvjete korištenja. Namjena sadržaja stranica ove značajke je da olakša rad na slučajevima nestalih osoba domaćih agencija koje ICMP-u podnose genetske uzorke na analizu DNK. Sadržaj ovih stranica se ne može koristiti u bilo koju drugu svrhu. Pristup ovoj značajki i korištenje iste su zaštićeni lozinkom i ograničeni na korisnike koji su ovlašćeni od strane njihovih odgovarajućih agencija i koji su dobili lozinku od ICMP-a. Ukoliko koristite ovu stranicu, odgovorni ste za čuvanje povjerljivosti vašeg naloga i lozinke kao i za ograničavanje pristupa vašem kompjuteru. Vi ste saglasni da prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu.
Kršenje ovih uvjeta korištenja može imati za posljedicu građansku i krivičnu odgovornost.