Zaštićeni dio


Molimo prijavite se

Korisnik:
Lozinka:
Uslovi korištenja
Korištenjem ove usluge naše web stranice prihvatate da ćete se pridržavati sljedećih uslova korištenja, koji se mogu mijenjati bez prethodne najave. Povremeno pregledajte Uslove korištenja kako bi se upoznali sa eventualnim izmjenama. Svrha sadržaja stranica ove usluge je pomoći rad domaćih agencija koje ICMP-u dostavljaju genetski material na analizu DNK u okviru rješavanja problema nestalih osoba. Sadržaj ovih stranica se ne može koristiti u druge svrhe. Pristup i korištenje ove usluge zaštićeni su lozinkom, koju dostavlja ICMP, i ograničeni na korisnike ovlaštene od strane nadležne agencije. Ukoliko ste korisnik ove stranice, snosite odgovornost za zaštitu povjerljivosti vašeg korisničkog računa i lozinke, uključujući i ograničen pristup vašem računaru. Prihvatate preuzimanje odgovornosti za sve aktivnosti na vašem korisničkom računu.
Povreda ovih uslova korištenja može pokrenuti pitanje građanske i krivične odgovornosti.