Raporto Personin e Zhdukur


Nëse ju tashmë keni raportuar personin e zhdukur përmes QKO dhe keni marrë kodin e verifikimit, ju lutem klikoni këtu për të kontaktuar ICMP në lidhje me raportin tuaj.

Nëse dëshironi të na dërgoni listën e personave të zhdukur (p.sh raport i cili përfshinë më shumë se një person të zhdukur, për shembull një numër njerëzish të zhdukur si pasojë e ndonjë incidenti specifik), ju lutem klikoni këtu ose dërgoni e-mail tek icmp@icmp.int

Nëse kërkimi dështon të prodhoj rezultat, ju mundë të doni të provoni gërmëzim të ndryshëm të emrit të personit të zhdukur, marrë parasysh se individët ndonjëherë identifikohen me emra, emër babai, mbiemra ose edhe nofka dhe ato mundë të jenë futur fillimisht si të tillë në bazën e të dhënave.

TË DHËNAT PËR PERSONIN E ZHDUKUR

Mbiemri: *
Gërmëzimi alternativ:
Emri: *
Data e lindjes: *
Shteti i Lindjes:
Vendi i Lindjes:
Data e zhdukjes: *
Shteti i zhdukjes:
Zona e zhdukjes: * [zgjedhur nga harta]
Google Maps
[hide hartë]
Gjatësia:
Pesha e personit:
Rrobat e veshura dhe informacionet shtesë rreth zhdukjes:
Fotografia e personit:
(jpg, jpeg, gif, png, maksimumi 500kb)

TË DHËNAT TUAJA


1. RELATIVE INFORMATION [remove]
Mbiemri: *
Gërmëzimi alternativ:
Emri: *
Lidhja me personin e zhdukur:
Ju lutem specifikoni çfarë lidhje keni me personin e zhdukur:
A do të ishit të gatshëm të ofroni mostrën referente të ADN-së:
Shteti i vendbanimit:
Vendbanimi:
Adresa e vendbanimit:
Telefoni: **
Telefoni alternativ: **
E-mail: **
Informacione tjera:
Pa pëqimin tuaj, ICMP nuk do ti shkëmbejë informacionet tuaja personale me palë të treta. Qasja në informatat tuaja personale, brenda ICMP, do të jetë e kufizuar vetëm për operatorët e autorizuar të të dhënave të ICMP

INFORMACIONET SHTESË


A keni dëgjuar më parë për ICMP:
Nëse po, si?:
A e keni raportuar këtë person të zhdukur tek organizatat tjera:
Nëse po, ju lutem saktësoni:
Informacionet shtesë:

VERIFIKIMI


Ju lutem identifikohuni:


* - fusha të detyrueshme
** - ju lutem plotësoni të paktën njërën nga fushat
Njoftim për mbrojtjen e të dhënave
Të dhënat personale do të trajtohen si konfidenciale dhe do të përdoren vetëm për qëllime për të cilat janë dhënë. Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni ICMP-në ose shikoni politikat e mbrojtjes së të dhënave të ICMP.